Seriál – Pojmy, dojmy a co vše jsem slyšel: Rizikové pojištění

Sdílejte!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Rizikové pojištění je jenom pro někoho, kdo má rizikové povolání. 

 

V první řadě, je potřeba si přiznat, že při výkonu jistých povolání je mnohem větší šance na vznik nějakého zdravotního problému (hlavně úrazů), což znamená, že je rozhodně dobré být v takových rizikových povoláních pojištěný. Ale dojem, že rizikové životní pojištění se tak jmenuje proto, že je dobré pro lidi s rizikovým povoláním, je úplně zcestný.

Rizikové životní pojištění se tak jmenuje proto, že pojišťuje zdravotní RIZIKA a nemá žádnou rezervotvornou složku (na rozdíl od investičního životního pojištění (IŽP), nebo kapitálového životního pojištění (KŽP)). Pokud jde o ta rizika, která v RŽP najdeme, jejich krytí je stejné jako u IŽP nebo KŽP. Rozdíl je ale ve fungování a také v ceně celé smlouvy. Pominu nyní fungování KŽP (protože se dnes již nesjednávají) a zúžím popis pouze na RŽP a IŽP.

V rámci IŽP máme v jedné části pojistné smlouvy sjednaná zdravotní rizika, ze kterých se následně kryje pojistné plnění v případě zdravotního problému, to je shodné s RŽP. Druhou částí smlouvy je na rozdíl od RŽP tzv. rezervotvorná složka, kde dochází k rozdělení pojistného (ceny za pojištění) a část se přes pojišťovnu investuje do podílových fondů (které spravuje některá spřátelená investiční společnost). Rozdílů bychom našli více, ale pro tento článek nám toto základní rozlišení bohatě stačí.

Teď je potřeba se zamyslet nad tím, k čemu pojistnou smlouvu sjednáváme. Pokud chceme primárně zajistit zdravotní rizika, pak může být rezervotvorná složka dobrá jako doplněk, ale zároveň může znamenat vyšší cenu pojištění. V tomto případě je potřeba provést srovnání pojišťoven a jejich produktů napříč trhem, a srovnávat stejně nastavené smlouvy. Může se stát, že i přes investiční složku, může být IŽP levnější než RŽP, ovšem dále zkoumáme ostatní aspekty – čekací doby, výluky, pojistné podmínky.

Ale teď se dostaneme hlavní myšlence článku, nastavení pojistných rizik a pojistných částek. Pro výběr (velkých) rizik, bez kterých bych já osobně novou pojistnou smlouvu nepodepsal, je povolání ať už rizikové nebo nerizikové naprosto irelevantní, protože Invalidita, trvalé následky úrazu, závažné onemocnění se může dotknout každého z nás, ne pouze těch, kteří mají rizikové povolání. U člověka s rizikovým povoláním se můžeme bavit o některých doplňcích (pro řidiče – úrazy dopravní nehodou, pro chirurga – pojištění horních končetin atd.), nicméně tyto připojištění budou vždy jen rozšířením těch „běžných“ rizik, která jsem jmenoval výše.

 

Zaujal Vás článek?

Můžete mi nechat zpětnou vazbu, nebo pokud se Vás téma osobně dotýká, můžete ho společně rozvést do větších detajlů nad hrnkem dobré kávy.